fbpx
windmills image
Giới thiệu về Dịch vụ của chúng tôi
separator

Tạo Dựng Tương Lai Năng Lượng Sạch tại Silicon Valley

Silicon Valley Clean Energy (SVCE) đanh định nghĩa lại thị trường điện địa phương, mang đến nhiều lựa chọn mới về năng lượng sạch cho cư dân và doanh nghiệp—điện tái tạo và không cácbon với mức giá cạnh tranh. Mười ba cộng đồng tại Quận Santa Clara điều hành SVCE, tạo một cơ quan do cộng đồng sở hữu. SVCE giờ đây là nơi cung cấp điện chính thức cho những cộng đồng này.

Chúng tôi hợp tác với PG&E. Chúng tôi mua điện sạch trực tiếp từ nguồn—khuyến khích phát triển và cạnh tranh thị trường để có được nhiều nguồn năng lượng tái tạo hơn và mức giá phát điện thấp hơn. PG&E tiếp tục phân phối điện qua các đường dây điện hiện có, duy tu các đường dây điện và cung cấp dịch vụ khách hàng như mọi khi. Hóa đơn của quý vị tiếp tục gởi về từ PG&E, với chi phí phát điện của SVCE thay cho chi phí từ PG&E.

howitworks_vi

Mang Lợi Ích cho Cộng Đồng

SVCE là cơ quan công cộng do địa phương kiểm soát, hết lòng cung cấp lợi ích cho cộng đồng địa phương của chúng ta.

graph down

Giảm GHG

Chọn điện không cácbon là một lựa chọn dễ dàng và tiết kiệm. Đây là hành động hữu hiệu nhất và có quy mô lớn cộng đồng của chúng ta có thể thực hiện để hạn chế khí thải và giảm tác động biến đổi khí hậu.

truechoice

Một Lựa Chọn Thực Sự

Giờ đây quý vị có hơn một lựa chọn cho nơi cung cấp điện, và các dịch vụ năng lượng sạch và giá cả cạnh tranh từ nơi cung cấp.

competition

Cạnh Tranh

Là cơ quan Năng Lượng Chọn Lọc của Cộng Đồng, SVCE định nghĩa là thị trường năng lượng địa phương với các dịch vụ năng lượng sách mới và cạnh tranh cho tất cả khách hàng.

local

Đầu Tư Địa Phương

SVCE là cơ quan công cộng do địa phương quản lý được thành lập để mang lợi ích cho các cộng đồng tham gia. Chúng tôi tái đầu tư doanh thu thực sự để giữ mức giá thấp, cung cấp các chương trình tiết kiệm năng lượng và thúc đẩy cơ sở hạ tầng năng lượng sạch cho địa phương.

Video

Xin xem và chia sẻ băng video dưới đây, băng video này cung cấp thông tin hữu ích về việc SVCE tạo dựng kiến thức cộng đồng về chương trình.