fbpx
Cách Thức Thực Hiện
separator
howitworks_vi

Chúng tôi hợp tác với PG&E. Chúng tôi mua điện sạch trực tiếp từ nguồn—khuyến khích phát triển và cạnh tranh thị trường để có được nhiều nguồn năng lượng tái tạo hơn và mức giá phát điện thấp hơn. PG&E tiếp tục phân phối điện qua các đường dây điện hiện có, duy tu các đường dây điện và cung cấp dịch vụ khách hàng như mọi khi. Hóa đơn của quý vị tiếp tục gởi về từ PG&E, với chi phí phát điện của SVCE thay cho chi phí từ PG&E.

Bấm vào đây để hiểu rõ những tiết kiệm trong hóa đơn năng lượng của quý vị.

Làm thế nào để nộp đơn?
separator
howitworks_vi

Quý vị không cần phải ghi danh – vì quý vị đã được giá rẻ nhất khi dùng điện lực sạch.

Silicon Valley Clean Energy (SVCE) là nơi cung cấp dịch vụ phát điện chánh thức cho các khu vực cộng đồng tại Quận Campbell, Cupertino, Gilroy, Los Altos, Los Altos Hills, Los Gatos, Milpitas, Monte Sereno, Morgan Hill, Mountain View, Saratoga, Sunnyvale và Quận Santa Clara chưa hợp nhất. Nếu quý vị cư ngụ tại một trong mười ba khu vực cộng đồng và chưa xin không tham gia, thì quý vị đã được điện không cácbon từ SVCE.

Nếu không tham gia nhưng muốn ghi danh lại,xin gọi cho chúng tôi theo số 1-844-474-SVCE (7823) hoặc gởi điện thư (email) cho chúng tôi tại customerservice@svcleanenergy.org.

Lựa Chọn Năng Lượng của Tôi là gì?
separator

 GreenStart

Lựa chọn điện mặc định của quý vị từ SVCE theo mức giá dưới PG&E.

  • Không Cácbon info

    • 50% từ nguồn năng lượng tái tạo

    • 50% từ thủy điện không ô nhiễm

GreenStart Graphic

greenprimeleaf GreenPrime

Quý vị có thể nâng cấp lên dịch vụ phát điện của SVCE trong khoảng $3 – $5 hoặc hơn mỗi tháng đối với khách hàng tư gia điển hình. GreenPrime là:

  • Không Cácbon

    • 100% từ nguồn năng lượng tái tạo

GreenPrime Graphic
Tác động
separator
competition

97% tham gia

Khách hàng đủ điều kiện được ghi danh

graph down

1.1 tỉ cân Anh

Tránh khí CO2 từ nguồn điện không cácbon

cashout

$20 triệu

Tiết kiệm trên hóa đơn cho tất cả khách hàng của SVCE